Adiuvaret

Å hjelpe eller assistere (latin)


Vi har tre forretningsområder:

 • Vi bistår bostyrere, banker og inkassoselskap i forbindelse med salg av konkursbo, registreringsforretning, innhenting og oppbevaring.
 • Vi foretar registreringsforretning og salg av dødsbo.
 • Vi gir rådgivning knyttet til restrukturering og konkurs.
Finn ut mer

OM OSS


Vi vet at tillit er avgjørende innen vår bransje og legger stor ære i å imøtekomme kundens behov og ønsker.

Daglig leder Morten Iversen har 15 års erfaring fra bank, både internasjonalt og nasjonalt. De siste 6 årene har Morten jobbet med restrukturering av bedrifter og har sammen med selskapets ledelse, eiere, juridiske rådgivere og samarbeidspartnere funnet løsninger for å redde verdier og arbeidsplasser.

Morten har jobbet med svært mange konkursbo, både store og små og vært bankens representant ovenfor bostyrer, eiere og andre interessehavere og realisert mange bo innen de fleste bransjer.

Morten sin bransjekunnskap er i hovedsak innen bolig og -næringseiendom, varehandel og tjenesteytende produksjon.

Morten Iversen

Våre tjenester


Salg av konkursbo for bostyrer og bank

Vi bistår bostyrere og banker i jobben knyttet til å realisere verdier fra selskap som er konkurs. Vi registrerer og tar bilder av varelageret og driftstilbehøret. Pantestatus kontrolleres og selskapets balanse gjennomgås for å avdekke eventuelle skjulte verdier. Vi får kontroll på nøkler og adgangssituasjon og skifter låser ved behov. Vi kan også innhente og oppbevare verdiene på egne lager.

Dødsbo

Vi bistår advokat eller etterlatte i å foreta registreringsforretning i forbindelse med arv, skifte og dødsbo. Vi foretar detaljert registrering av alle aktiva med bilder og stipulert verdi og selger gjennom ulike kanaler for å oppnå best mulig pris. Vi kan mellomlagre tingene og bistår også i verdisikring, opprydning og utvask.

Rådgivning

Vi bistår selskaper som har havnet i økonomiske utfordringer og bidrar til å finne løsninger og være sparringpartner både internt i bedriften og ovenfor eksterne parter som kunder, leverandører, offentlige instanser, banker og andre forretningsforbindelser. For å ha størst mulig handlingsrom i en restrukturering, er det viktig å ta tak i utfordringene så tidlig som mulig.

Morten sin erfaring fra å ha jobbet med restrukturering i bank, gjør at vi kjenner prosessene og hvilke parametere som er viktige for å lykkes. Vi har også et nettverk av advokater, regnskapsførere og revisorer som vi kan trekke på ved behov.

Vår kompetanse er innen bolig og -næringseiendom, varehandel og tjenesteytende produksjon for små og mellomstore bedrifter.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå.

1

Hvorfor velge oss


 • Vi har gode referanser
 • Vi har som mål å alltid være tilgjengelig og stiller opp innen svært kort tid
 • Vi er selvgående - vårt mål skal være at vi ordner alt for oppdragsgiver
 • Vi har et bredt nettverk i Bergen innenfor mange bransjer
 • Vi har svært god kunnskap om hvordan markedet for konkursbo og oppbud fungerer
 • Vi lever av tillit - våre kunder og leverandører skal vite at vi leverer på det vi har sagt
 • Vi kjøper ingenting selv - kun salgsformidling
 • Vi har egne lager som er tørre og avlåste
 • Vi har varebil og tilhenger

Kontakt oss

Vi holder til i trivelige lokaler på Kokstad, hvor vi har gode møtefasiliteter og egne lager.

Adiuvaret AS
5257 Kokstad

morten@adiuvaret.no
+47 90400269